SquashOK

obecność trenera

Szczególnie na początku jest bardzo istotna.
Squash jest aktywnością niezwykle korzystną dla zdrowia i kondycji,
ale wymagającą odpowiedniego podejścia.
Z porad i wskazówek trenera warto skorzystać, nawet jeśli się już kiedyś grało. Podpowie, doradzi, wskaże błędy.
Przygodę ze squashem na naszych kortach lepiej zaczynać bez złych nawyków, zaowocuje to doskonałą grą i nie zniechęci początkujących.

Trenerzy

WOJTEK

Manager klubu, trener Squasha
Dostępność w godzinach
od 6:00 do 13:00

ADRIAN

Trener Squasha
Certyfikat WSF
Level 1

PATRYCJA

Trener personalny
Trener z licencją UEFA A
Trener przygotowania motorycznego

ANNA

Trener Squasha
Certyfikat WSF
Level 1 Level 2

AGATA

Instruktor
ZUMBA
Fitness

MICHAŁ

Trener Squasha
Certyfikat ESF
Level 1

WOJTEK

Trener Squasha
Certyfikat WSF
Level 1

ŁUKASZ

Trener Squasha
Certyfikat WSF
Level 1

ŁUKASZ

Trener Squasha
Certyfikat ESF
Level 1

KAMIL

Trener Squasha
Certyfikat ESF
Level 1

DARIUSZ

Trener personalny
Instruktor Fitness